Ενδοδόντια

 

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αποβλέπει στη θεραπεία φλεγμονής του ζωντανού μέρους του δοντιού (πολφός-νεύρο) και της περιοχής γύρω από την άκρη των ριζών του με σκοπό τη διατήρησή του στο στόμα και την επαναφορά της λειτουργικότητας του. Αποτελεί μία εντελώς ανώδυνη διαδικασία καθώς επιτυγχάνεται επαρκής αναισθησία και ταυτόχρονα ακολουθούνται τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα και τεχνικές καθώς και εξοπλισμός τελευταίας
τεχνολογίας ώστε να εξασφαλίσουμε ένα άριστο λειτουργικά, βιολογικά και αισθητικά αποτέλεσμα. Στο ιατρείο μας παρέχουμε ενδοδοντική θεραπεία τόσο σε μονόρριζα όσο και σε πολύρριζα δόντια, εσωτερική λεύκανση απονευρωμένου δοντιού που έχει αποχρωματιστεί, επίσης αντιμετωπίζουμε έκτακτα περιστατικά όπως οξεία πολφίτιδα, οξύ φατνιακό απόστημα και κατάγματα δοντιών. Σε αρκετές περιπτώσεις η ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 ραντεβού.

 

endodontia 01